VLADO BAČA, Qualified European Professional Photographer


                 
 
Narodil sa v roku 1948.  Fotografuje od roku 1970.  Od roku 1979 sa živí fotografiou 

 v slobodnom povolaní v  oblasti reklamnej fotografie.   Je členom Slovenskej výtvarnej únie,


Asociácie profesionálních fotografu ČR 


a medzinárodnej Federácie európskych profesionálnych  fotografov - FEP.  

 

Od roku 1977 bol aktívnym členom Americkej fotografickej asociácie - PSA.  

 

Svoje fotografie vystavoval na viac než  150 medzinárodných  výstavách v zahraničí,


kde získal mnoho ocenení za svoju tvorbu.


Najvýznamnejšie autorské výstavy mimo územia Slovenska:

  Prague  (Czech republic),  Uherský Brod (Czech republic),  Munchen - LINHOF GALÉRIA (Germany) ,  Helsinki (Finland )


Czestochowa (Poland),  Karlsruhe (Germany),  Berlin (Germany), Moskva (Russia).

 

Kolektívne výstavy:

 

Bratislava 2007, Budapešť  (Hungary)2007, Czestochowa (Poland) 2007, Brusel  (Belgie)2008, 


Bratislava 2008,  Moravská Třebová (Česká republika) 2008. Bratislava, Košice (2012) 

Publikovanie fotografií -Slovensko a Česká republika:

  odborné časopisy : Výtvarníctvo - fotografia- film,  Československá fotografie, Revue fotografie,  Fototip,

 

WATT - foto - video, Foto Video, Digi Revue

 

publikácie :   Jaroslav Čiľjak:  SLOVAK FOTO 3,

 

Ľudovít Hlaváč: Dejiny Slovenskej fotografie

 

Marián Pauer: FOTO SK  2006  Hanáková/Hrabušický: Stratený čas? Slovensko 1969-1989 

 

KIA MOTORS SLOVAKIA 2004-2007

 

Marián Pauer: Retrospektíva FIAP SK  2008


Vlado Bača: Obrázky spod Rozsutca  2008 

ZAHRANIČIE - ČASOPISY:

Kamera Lehti - Fínsko,  Image - Austrália, Quick - BRD, Australian Photography, Camerart -Japan, PhotoArt -Czech republik

        

ZAHRANIČIE - publikácie: 

         

Europäische  Fotografen 1986 - BRD,

         

PHOTOGRAPHY  YEAR  BOOK - England 1979, 1980, 1981, 1985

         

a iných, naposledy v  prestížne svetových   publikáciách  vydavateľstva 

         

GRAPHIS -  New   York    "NUDE3"   a   "PHOTO ANNUAL 2000",

         

2005 - Publikácia  QEP fotografov - Federation of European Professional Photographers


ODBORNÉ  ČASOPISY:

         GLASS STYLE - Italy  2002, 2003, 2004, 2005

        

ARTE REGALO - Spain  2004

        

V rokoch 1983 a 1987 sa zúčastnil stáží na svetovom festivale fotografie v Arles - Francúzsko.

        

Fotografoval v New Yorku v rokoch 1994 a 1995. Tieto fotografie po tragických udalostiach 

       

11. septembra 2001 vystavoval, v Žiline,  Bratislave, Piešťanoch , Martine a Prešove .

        

V oblasti voľnej tvorby prevážne  tvorí  figurálnu fotografiu a fotografiu krajiny a architektúry.

        

V roku 2004 obdržal za svoju tvorbu  a výstavné aktivity najmä v zahraničí čestný titul AFIAP

       

od  medzinárodnej organizácie FIAP / Fédération  Internationale de l´Art  Photographique/.

        

Bol prvým fotografom na Slovensku , ktorý je nositeľom medzinárodného certifikátu QEP

        

- Qualified European Professional Photographer od Federácie  európskych  profesionálnych fotografov - FEP,            

         

ktorý získal v roku 2004 v Bruseli (Belgicko).


V rokoch 2007 , 2008 a 2011 fotografuje národné parky v  západnej časti USA.


V roku 2008 vydáva reprezentačné publikácie: KIA 2004-2007, OBRÁZKY SPOD ROZSUTCA


a  tiež publikáciu  ŽiILINA-FOTOGRAFIE.


          Toho času žije a tvorí v ŽilineINÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ:

Poriada fotografické workshopy.

Zúčastňuje sa ako člen odborných porôt fotografických súťaží.

Prednáša ako lektor fotografie spojené s prezentáciou svojich fotografií.

Učí  predmet fotografie od roku 2012 na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Taktiež ndividuálne učí fotografiu pre záujemcov o tvo rivú a profesionálnu fotografiu a prípravu na štúdium fotografie.

Kontakt: Klemensova 15, 010 01 Žilina, Slovakia

phone: 0903 540 541, *421 41 566 15 92

e-mail: vladobacazavináčvladobaca.sk

.© 2010 Vlado Bača, Fine Art Photography. All rights reserved. Terms of Use.